dijous, 3 de maig de 2012

RESPECTE DEMOCRÀTIC

Escrivia al bloc de Congrés-Indians (http://desdesantandreu.blogspot.com) que de moment el govern bipartit de CiU al Districte de Sant Andreu no dona resposta a les demandes dels veïns i les entitats del nostre barri. Encara que això sembli greu per a un Ajuntament, encara se superen quan parlem del seu respecte a les normes democràtiques de funcionament més bàsiques: Estan demostrant un autèntic menyspreu per la tasca de control dels grups de l'oposició.
Els partits que no formem part del govern tenim diversos mecanismes legals per controlar la transparència, la idoneïtat i el sentit de tot allò que fa l'Ajuntament. Aquestes eines són els Precs, les Proposicions i les Preguntes. Aquests recursos els utilitzem per demanar actuacions (Precs) o per demanar informació que no es fa pública tot i ser-ho, i que pot ser d'utilitat per als ciutadans o per millorar les accions de govern.
Doncs bé, des de fa mesos les respostes a les preguntes que fem com a representants dels ciutadans ens són contestades amb frases estàndard i sense contingut, del tipus "ho estem treballant", "prenem nota", "les entitats ja estan informades". Només ens manca alguna resposta com "a vostès no els importa".
Aquestes contestacions són contràries als usos democràtics i no admeten la més mínima justificació. Democràcia és transparència i servei públic, i respecte al treball dels altres. Aquest menyspreu pot ser un reflex d'inseguretat, donat que no avancen i van a remolc dels partits de l'oposició, o pot ser algun problema més profund de manca de transparència i de no acceptar cap tipus de control. Personalment preferiria que fos inseguretat, perquè al darrera no hi hauria mala fe, encara que a la Ciutat no li convé en aquests moments un govern amb tants dubtes.
Encara hi podria haver una tercera causa, que l'estructura administrativa en Districtes els vagi una mica gran i vulguin buidar-los de contingut i recentralitzar la gestió de l'Ajuntament. Això ja veurem si és així o no, però de moment no hi han projectes de Districtes i si molts grans anuncis (amb reculades espectaculars) de projectes de ciutat.
Per desgràcia aquests comportaments no aporten res de positiu a l'acció de govern. Un govern segur faria de la transparència una bandera, i de l'elegància una manera d'actuar. Un govern feble intenta amagar per no perdre la poca força que té i que no se li obrin fronts que no pugui aturar. Jutgeu vosaltres mateixos.