dilluns, 1 de febrer de 2010

Els socialistes de Congrés-Indians tenim un nou espai de relació

Fa temps vaig posar en marxa el blog del Conseller de Congrés-Indians. Ha resultat ser una bona eina per mantenir el contacte amb els veïns i mantenir-los informats de tot allò que passa al barri. La perspectiva que en tot moment he intentat donar a aquell bloc ha estat el més objectiva possible, sense judicis de valors ni tampoc valoracions polítiques de cap mena. L'objectiu ha estat, doncs, oferir informació de primera mà per evitar tergiversacions i falsos rumors que corren entre la gent quan veu que es fa alguna cosa per part de l'Ajuntament.
Però no n'hi havia prou. L'Ajuntament està governat per partits polítics, i les coses no es fan perquè si. Sempre hi ha al darrera una decisió política, una priorització i uns objectius a curt, mig i llarg termini. I aquí és on apareix la necessitat de crear aquest blog. Els polítics hem de ser capaços d'explicar el què i el perquè de les nostres actuacions, i tenir la capacitat d'argumentar i rebatre les crítiques, les inexactituds i les valoracions. També hem de poder fer propostes i generar debats. Tot això no és possible des dels medis que utilitzem com a govern.
Per tot això he considerat com a bona idea crear un blog paral·lel al "Parlant de Congrés-Indians". Aquí no trobareu descripcions objectives dels projectes, sinó opinions, motivacions, reflexions i comentaris subjectius des de la perspectiva d'un afiliat al PSC que a més ocupa un càrrec institucional com a conseller de Districte a Sant Andreu.
Espero igualment reflexions vostres i també la vostra participació.