divendres, 5 de març de 2010

Estructurar el barri per reforçar les entitats

A la nostra ciutat estem vivint des de ja fa anys un creixement de diferents col·lectius que es mouen per un interès concret, les anomenades PLATAFORMES. No vull entrar a discutir aquí sobre la legitimitat o no d'aquests moviments associatius, ni de la seva continuïtat més enllà dels objectius que s'han fixat. En aquest article us vull parlar de quina influència pot tenir la seva existència en les altres entitats .
El teixit social del nostre barri de Congrés-Indians està estructurat sobre la base de la coexistència de diferents entitats que comparteixen l'interès pels temes del barri en general i en positiu. Aquestes associacions treballen juntes a dintre d'una Coordinadora l'èxit de la qual es basa en que totes elles comparteixen objectius de barri però no es trepitgen el terreny, és a dir, cada una ocupa un espai ben definit pel que fa a la seva temàtica, socis o actuacions.
No tenim una quantitat d'entitats que pugui suportar per ella mateixa una activitat social intensa al barri, de manera que l'estructura de puzzle en la que les diferents entitats ocupen espais complementaris però no es dupliquen, cobreix la major part del que es fa.
En particular, l'Associació de Veïns treballa els temes d'urbanisme, veïnals, seguretat, i tots aquells que afecten a la vida quotidiana dels ciutadans i pels quals cal una perspectiva de barri per sobre d'interessos particulars, legítims, però allunyats del bé general. Un barri amb una associació de veïns forta aconsegueix portar a terme projectes de major rellevància i molt ben treballats en el colze a colze amb les administracions.
L'aparició de plataformes menja un cert terreny a l'associació de veïns. La seva defensa d'interessos particulars debilita l'associació per la pèrdua d'implantació en determinades àrees o col·lectius, i també fa perdre la veu unitària que ha de tenir el barri per lluitar amb més força per la millora de la seva qualitat de vida i el seu benestar. Sovint, a més, les plataformes eleven el to de la discussió, de manera que aconsegueixen reduir l'impacte del treball de fons que es fa dia a dia des de l'associació de veïns.
Hi ha plataformes que acostumen a cridar molt, a ser hipercrítiques, però en canvi no ofereixen la possibilitat d'un treball de fons, constructiu, amb objectius a curt i llarg termini amb les administracions, ja que sovint trenquen els ponts de diàleg que se'ls ofereixen.
La meva opinió personal és que les plataformes s'haurien d'incorporar a l'Associació de Veïns, per dotar-la de major pluralitat de punts de vista, i incrementar així el seu suport social. Tenir un sol interlocutor per als problemes veïnals és necessari si volem que el nostre barri i els seus representants siguin respectats allà on calgui que se senti la seva veu.